Charakterystyka kruszyw

Jakość betonu oraz wszelkich zapraw, używanych w budownictwie jest uzależniona od tego, jakie kruszywo budowlane zostało użyte do ich produkcji. Nie bez znaczenia jest również przeznaczenie betonu czy zaprawy, bo właśnie kruszywo odpowiada za ich odporność, trwałość i inne, indywidualne cechy. W budownictwie zastosowanie znajduj zarówno kruszywa naturalne, jak i sztuczne o różnych odmianach oraz gatunkach. Jedne i drugie pochodzą od surowców mineralnych, przy czym kruszywa sztuczne powstają podczas obróbki, na skutek rozmaitych procesów przemysłowych lub też stanowią odpady poprodukcyjne.

Podział kruszyw budowlanych

Kruszywa budowlane naturalne dzielone są na kruszywa stosowane w postaci niezmienionej oraz na kruszywa, które zostały poddane obróbce mechanicznej, czyli rozdrobnione poprzez kruszenie lub łamanie. Rodzaj obróbki zależy od ich przeznaczenia. Innej grubości kruszywa będzie wymagał beton, zaprawa, tynk czy choćby lastriko. Najczęściej zawierają surowce skalne i żużel wielkopiecowy. Kruszywa budowlane sztuczne mogą pochodzić z recyklingu i składać się z keramzytu, łupkoporytu, popiołu lotnego czy pumeksu hutniczego, powstałego ze stopionego żużla wielkopiecowego.

Magazynowanie kruszyw budowlanych musi zapobiegać ich zanieczyszczeniu wynikającym z wilgotności gleby na której są składowane, a także opadów atmosferycznych. Oczywiście padający deszcz i nasiąkanie nim kruszywa będzie jedynie wpływało na obniżenie zawartości wody podczas mieszania betonu. Silny mróz i opady śniegu mogą jednak doprowadzić do zbrylenia kruszywa i obniżenia jego jakości.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Kruszywo dekoracyjne, Materiały Budowlane i oznaczony tagami , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.